Thursday, February 22, 2007

Ull

Den ullen som jag främst använder när jag tovar kommer från en liten gård i trakten där jag bor. Jag köper den otvättad och okardad. Kan tyckas arbetsamt, men det ger en speciell känsla att få arbeta med ullen från "grunden" till färdig produkt. Man lär sig mycket om olika ullsorters egenskaper, för- och nackdelar. All ull reagerar nämligen inte likadant i kontakt med såpa och vatten. Den längre är oftast lite grövre och också lite trögare att tova med men desto bättreatt spinna med, medan den finkrusiga är jättevillig att tovas med...

No comments: